Fundacja na rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej

Pro Endocrinologia

Działającej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Szanowni Państwo

Udostępniamy Państwu stronę internetową, na której znajdują się informacje dotyczące nowotworów neuroendokrynnych. Strona została przygotowana w ramach działalności statutowej Fundacji na rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej „Pro Endocrinologia”, działającej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Celem Fundacji jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej dla pacjentów i lekarzy. Materiały, które znajdą Państwo na stronie mają pomóc pacjentom z nowotworami neuroendokrynnymi w znalezieniu podstawowych informacji dotyczących ich choroby. Na stronie są dostępne informacje dotyczące samych nowotworów neuroendokrynnych, ich typów, diagnostyki, leczenia itp. Mogą na niej również Państwo znaleźć informacje dotyczące ośrodków leczących pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi w Polsce, informacje na temat prowadzonych spotkań edukacyjnych zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, jak również informacje na temat działalności Fundacji.

– Zespół Pro Endocrinologia

Dla pacjenta

Dla lekarzy

Aktualności

Dane kontaktowe:

Fundacja na Rzecz Endokrynologii
i Endokrynologii Onkologicznej „Pro Endocrinologia”

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40/4
31-111 Kraków

Numer konta bankowego:
07 1140 2004 0000 3102 7516 6102

KRS: 0000507312
NIP: 6751500982
REGON: 123100924